Assessorament fiscal i comptable

Pren les millors decisions
per la teva empresa.

 • Altes, modificacions i baixes d’empresaris professionals
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, d’activitats professionals, d’activitats agrícoles i ramaderes i premis.
 • Rendes o rendiments procedents de l’arrendament o el subarrendament d’immobles urbans
 • Declaració trimestral/pagament a compte d’IRPF d’empresaris i professionals en estimació directa
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de no Residents
 • Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans.
 • Impost de Societats
 • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents. Pagament a compte.
 • Declaració trimestral IVA
 • Declaració informativa anual d’operacions amb terceres persones
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries
 • Declaració anual resum IVA
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre el patrimoni
 • Alta, variacions i baixes a l’IAE

Preguntes que et resoldrem

 • Tinc una renda d’un any anterior mal feta. Puc refer-la?
 • Em puc deduir el lloguer del meu habitatge habitual? I la compra amb hipoteca?
 • Puc fer la renda conjunta amb la meva parella de fet?
 • Quin tipus t’IVA s’ha d’aplicar en obres de reforma en l’habitatge habitual?
 • Puc deduir-me l’IVA dels subministraments de l’habitatge habitual si sóc autònom/a?
 • Venda d’immobles: IVA o ITP?
 • M’han d’aplicar IVA en adquisicions dins la Unió Europea?
 • Quant de temps té Hisenda per fer-me una devolució d’un impost?