Gestió Laboral i nòmines

Tot el que necessites perquè
la teva empresa funcioni.

 • Inscripció de l’empresa a la TGSS.
 • Altes, baixes i modificacions de treballadors.
 • Confecció contractes de treball, prorrogues.
 • Càlcul nòmines.
 • Documents liquidació quotes a TGSS.
 • Actualització de Convenis.
 • Costos salarials.
 • Accés i gestió portals: CONT@, Contrat@, Delt@.
 • Altes i baixes autònoms i empleades de la Llar.
 • Confecció Registre Detall horaris.
 • Tramitació Expedients Regulació d’Ocupació ( ERTO, ERE).

Prestacions

 • Pagaments directes malaltia i accidentes laborals autònoms.
 • Tramitacions prestacions INSS ( paternitat, maternitat, jubilacions, invalideses)
 • Capitalitzacions atur, comptabilitzacions SEPE
 • Tràmits de reconeixement de prestacions atur, subsidis al SEPE.
 • Reclamacions prèvies davant SEPE.

Altres gestions

 • Tramitació REA.
 • Coordinació amb la seva entitat de Prevenció de Ruscos Laborals.
 • Tramitació subvencions ( GENCAT, DIPUTACIO, AJUNTAMENT).
 • Estrangeria.
 • Calendaris laborals.

Conflictes laborals

 • Resolució conflictes laborals, acomiadaments, conciliacions CMAC.
 • Representació davant Inspecció de Treball.
 • Faltes i Sancions.