En aquesta situació és molt important tenir un bon assessorament des del començament. Davant de qualsevol notificació posar-se en contacte amb professionals que et puguin guiar amb els passos a seguir, així com saber quins havers salarials et corresponen per antiguitat, tipus d’acomiadament, entre d’altres qüestions.