L’Administració disposa de sis mesos, des de la fi del termini de presentació de les declaracions, o des de la data de presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar la devolució.