Actualment hi ha bonificacions per majors de 45 anys, persones amb discapacitat, substitució de baixa maternal i risc per l’embaràs entre altres col·lectius. S’haurà de mirar en cada cas si es compleixen els requisits establerts. Així com conèixer els diferents organismes d’on puguin obtenir bonificacions quant a la contractació (Ajuntaments, Consell comarcal, Instituts, Entitats Bancàries etc.).