Depenent de la teva situació, si estàs d’alta a una empresa o ja has plegat. Normalment és la Mútua qui paga al treballador, bé directament o mitjançant l’empresa. La quantitat varia segons el conveni col·lectiu aplicat i del temps que faci que estàs de baixa per malaltia o accident de treball.