Primer que tot mirar en quina situació et trobes, últim cop que vas treballar, motiu de l’última baixa, edat que tens, quines cotitzacions laborals disposes, i un cop analitzada la teva situació  mirar quines possibilitats són les més apropiades per tu.