No, únicament es pot fer la renda conjunta amb el cònjuge en cas de matrimoni. En cas que la parella de fet tingui fills només un dels progenitors podrà fer la renda conjunta amb els fills.