Si ets persona física (no actuant com a empresari) tributaran al 10% si les reformes han conclòs com a mínim dos anys abans de l’inici d’aquestes i si el material aportat per la persona que executi les obres no excedeix el 40% de la base imposable de l’operació.